Sizi de bir konut
sahibi
yapalım!

Mülk Atölyesi

MÜLK YÖNETİM HİZMETİ

MÜLK YÖNETİM HİZMETİ

Ticari ve bireysel mülk (gayrimenkul) yönetimi yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkulü olan bireylerin karşılaştıkları müşterek sıkıntılara ’’Profesyonel Bir Çözüm’’ sağlamak amacı ile adım atılmıştır. Özel mülk yada kurumlara ait ( İşyeri, Konut, Atölye, Bina, Arsa, Fabrika vb.) mülklerin kira sözleşmelerini hazırlamak, kira tahsilâtları, kira artırımı, icra takibi, tahliye, devir ve pazarlama gibi tüm iş ve işlemleri yapılmaktadır.